ประชุมฝึกอบรมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดสรร และการดำเนินงานกองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2556

ประชุมฝึกอบรมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดสรร
และการดำเนินงานกองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2556


      ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดจัดประชุมฝึกอบรมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดสรรและการดำเนินงานกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2556 ช่วงเดือนพฤษภาคม 2556 จำนวน 4 ภูมิภาค โดยมีข้อมูลประกอบการบรรยายตามไฟล์ที่แนบ


 


แหล่งที่มา : สำนักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง