ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตามแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภารกิจ รมว.ศธ 19 ตุลาคม 2563
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม​ 2563 นาย​ณัฏ​ฐ​พล​ ที​ป​สุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตามแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ ผู้บริหารส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และข้าราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอโยธยา ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้คณะรัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ​ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันฯ โดยได้มอบให้ รมว.ศึกษาธิการ​ รับผิดชอบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ อ่างทอง และสระบุรี ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​เป็นจังหวัดแรกที่ได้เดินทางมามอบนโยบาย และจากการรับฟังข้อมูลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ พบว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​มีความโดดเด่นหลายด้าน ทั้งด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การเกษตร และอุตสาหกรรม จึงขอให้ผู้บริหารส่วนราชการในพื้นที่ แบ่งพื้นที่ตามความเหมาะสมและความโดดเด่น เพื่อดึงจุดเด่นและความมีเสน่ห์ของอยุธยา​มาร่วมกันพัฒนา พร้อมวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินงานไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ในฐานะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ดูและพื้นที่นี้ ก็จะร่วมแก้ปัญหาและผลักดันการดำเนินงานต่าง ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา​มีมาตรการในการรับมือกับสถานการณ์​การแพร่ระบาดของ COVID-19​ ได้เป็นอย่างดี และมีการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข​หากมีการระบาดครั้งใหม่ อาทิ การเตรียมหออภิบาลผู้ป่วย การเตรียมแผนเผชิญเหตุ และ Local Quarantine เป็นต้น อีกทั้ง ส่วนราชการได้ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเชิงเศรษฐกิจจาก COVID-19​ รวมถึงแก้ปัญหาผลกระทบด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา ด้านการเกษตร และด้านอุตสาหกรรม ซึ่งวิกฤต COVID-19​ เป็นโอกาสให้เราได้เห็นความเปราะบางในแต่ละด้าน เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาในพื้นที่ตามบริบทของจังหวัดนั้น ๆ โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ​ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)​ และวิทยาลัยอาชีวศึกษา​พระนครศรีอยุธยา​ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อพบปะและพูดคุยกับผู้บริหาร​สถานศึกษา คณะครู และนักเรียนนักศึกษาอย่างเป็นกันเอง พร้อมเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษา รวมทั้งรับฟังสภาพปัญหาในปัจจุบัน เพื่อดำเนินการหาแนวทางการแก้ไข ให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ​มากยิ่งขึ้น

อรพรรณ​ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง​
ยุทธ​พงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี​: ถ่ายภาพ​
กลุ่มประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน​
19/10/2563
>