ประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce) ครั้งที่ 6/2559

Download ภาพขนาดใหญ่ที่ไฟล์แนบด้านล่าง ค่ะ