ประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (Human Capital Development) ครั้งที่ 8/2559

Download ภาพขนาดใหญ่ที่ไฟล์แนบด้านล่าง ค่ะ