ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 13/2563

ภารกิจ รมว.ศธ 28 ธันวาคม 2563
เมื่อวันจันทร์​ที่ 28 ธันวาคม​ 2563 นาย​ณัฏ​ฐ​พล​ ที​ป​สุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 13/2563 โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ พร้อมด้วยคณะกรรมการ​คุรุสภา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวง​ศึกษาธิการ​
รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบแผนการจัดงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 ในวันที่ 16 มกราคม​ 2564 ภายใต้แนวคิด "พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล" โดยคุรุสภาได้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19​ อย่างเคร่งครัด จึงปรับรูปแบบการจัดงานวันครูและจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ อาทิ การถ่ายทอดสดการจัดงานวันครูออนไลน์, การเสวนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์, การบันทึกเทปพิธีบูรพาจารย์ การระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีคารวะครูอาวุโส เป็นต้น
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563 จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลคุรุสดุดี รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563 รวมถึงผลการพิจารณาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 ซึ่งมอบให้กับครูในสถานศึกษา​สังกัดสำนักงาน​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​ (สพฐ.), สำนักงาน​คณะกรรมการ​การ​อาชีวศึกษา​ (สอศ.), สำนักงาน​ส่งเสริมการศึกษา​นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสำนักงานคณะกรรมการ​ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) อีกทั้ง รับทราบการให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นสถานศึกษาสำหรับฝึกปฏิบัติ​วิชาชีพระหว่างเรียน และปฏิบัติ​การสอนในสถานศึกษา ตามหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรองของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 2 สถาบัน 17 ราย
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม​ 2562 -​30 กันยายน​ 2563) อาทิ ผลการดำเนินงานตามพันธกิจในการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา, การออกและต่ออายุใบอนุญาต​ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา, การจัดพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ, การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ตลอดจนผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ เป็นต้น เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี​ทราบต่อไป
อรพรรณ​ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
ยุทธ​พงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี​: ถ่ายภาพ
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
28/12/2563
>