ประชุมขับเคลื่อนแผนแก้ปัญหาชายแดนใต้ ปี 2560 กับหน่วยงานในกลุ่มภารกิจงานที่ 4 (ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

Download ภาพขนาดใหญ่ที่ไฟล์แนบ ด้านล่างค่ะ