ประกาษเชิญชวน ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ในห้อง (MOE DATA CENETR)