ประกาศเชิญชวน เรื่อง จ้างดำเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)