ประกาศเชิญชวน เรื่อง จ้างโครงการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางของกระทรวงศึกษาธิการ (moe.go.th) ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)