ประกาศเชิญชวน เรื่อง จ้างทำใบประกาศเกียรติคุณบัตรแผ่นทองคำรีด จำนวน 393 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)