ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเตียงนอน พร้อมชุดเครื่องนอน จำนวน 200 ชุด