ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน ขนาดความเร็วของแรงลมปรับระดับสูง 1,000 ซีเอฟเอ็ม