ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคา จ้างจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก