ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดานหรือแบบติดผนัง ขนาดความเร็วของแรงลมปรับระดับสูง 1,000 ซีเอฟเอ็ม