ประกาศร่าง เรื่อง จ้างโครงการศูนย์บริการและเปลี่ยนข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 22 กรกฎาคม 2564