ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด

สามารถดูได้ที่

https://sites.google.com/view/director-deputyprovinoffical/home