ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแแหน่งและสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ