ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกดัดกระทรวงศึกษาธิกา

 width=

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน

  • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค ดาวโหลดไฟล์  ใบสมัคร
  • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ( รองเลขา , ผู้ช่วยเลขา , ผู้ช่วยปลัด )  ดาวโหลดไฟล์  ใบสมัคร