ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)