ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงกลยุทธ์ขององค์กร