ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture EA)