ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1,000 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)