ประกวดราคาจ้างจัดทำหนังสือที่่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 128 ปี 1 เมษายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://gg.gg/ggwzb (ประกาศร่าง)

http://gg.gg/ggx00 (ขอบเขต TOR)

http://gg.gg/ggx0h (ราคากลาง)