บางระกำวิทยศึกษา คว้าชนะเลิศหนังสั้นระดับประเทศ

    นักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จังหวัดพิษณุโลก คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในการประกวดผลงานหนังสั้น ตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2559


            ดร.กิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดการประกวดโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2559 ขึ้นเพื่อเฟ้นหาโรงเรียน, สถานศึกษาและนักเรียน ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกันภัยให้แก่นักเรียน ครู อาจารย์ ในโรงเรียน สถานศึกษาระดับมัธยม และอาชีวศึกษาทั่วประเทศ สร้างจิตสำนึก ความรู้ ความเข้าใจ โดยให้เยาวชนเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการประกันภัย ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนช่วยเหลือสังคม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของการประกันภัย ตลอดจนส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
 


   โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) โดยโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ภายใต้การนำของ นายธีระพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา และคณะครู นักเรียน ที่เป็นตัวแทนชนะเลิศในระดับจังหวัดของสำนักงาน คปภ.ภาค 2 (พิษณุโลก) ส่งผลงานประเภทละครสั้น, หนังสั้นเข้าประกวด มีสถานศึกษาจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนมาก ผลปรากฏว่า ประเภทละครสั้น, หนังสั้น โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ทีม B.S Movies สามารถชนะใจคณะกรรมการด้วยเนื้อหา การดำเนินเรื่อง การตัดต่อที่ยอดเยี่ยม ทำให้ชนะใจคณะกรรมการ ได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ได้รับเงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จะได้ทำการมอบรางวัลในโอกาสต่อไป


 


ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/61579