บัญชีจุฬาฯคว้าแชมป์เคสธุรกิจระดับโลก

 

       จากการแข่งขัน AIBC Alberta International Business Competition 2019 ซึ่งเป็นการแข่งขันกรณีศึกษาธุรกิจระดับนานาชาติรายการสำคัญ จัดขึ้นที่เมืองแจสเปอร์ รัฐอัลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา ปรากฏว่านิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของไทย คว้าอันดับ 1 ในการแข่งขัน ขณะที่ทีมจาก Concordia Universityและ HEC Montrealครองอันดับ 2 และ 3 ตามลำดับ

 

 

       รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา อาจารย์ที่ปรึกษากล่าวว่า ความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ทำให้การศึกษาไทยต้องเปิดกว้างสู่เวทีโลกในทุกศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์ที่ว่าด้วยธุรกิจการค้า ซึ่งหนึ่งในแนวทางการผลักดันการศึกษาไทยให้เป็นอินเตอร์ คือการสนับสนุนให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันระดับนานาชาติ อย่างการแข่งขัน International Business Case ซึ่งคณะบัญชีฯ จุฬาฯ ตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงได้ก่อตั้ง “ชมรมเคสคลับ” เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนนิสิตได้ฝึกฝนทักษะด้านการแข่งขันเชิงบริหารธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งที่ผ่านมานิสิตสามารถคว้าชัยชนะจากการแข่งขันบิสซิเนสเคสระดับนานาชาติ มาอย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าการศึกษาของไทยอยู่ในระดับชั้นนำของโลก

 

 

       “เคสคลับของเราถูกออกแบบมาให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกฝนและเตรียมความพร้อมนิสิตสำหรับการแข่งขันระดับนานาชาติ มีเป้าหมายเพื่อให้นิสิตมีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์จากต่างแดนทั่วโลกและฝึกฝนให้ตนมีความเชี่ยวชาญระดับนานาชาติ ขณะที่รางวัลเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของกิจกรรมดังกล่าว”

       นายภากร ชวนะลิขิกร หนึ่งในนิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้กล่าวว่า ส่วนตัวมองว่าวิธีคิดคือสิ่งที่สำคัญมากสำหรับโลกอนาคตที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยในส่วนการแข่งขันครั้งนี้ความยากอยู่ที่ปัญหาของเคสที่ถูกนำมาเป็นโจทย์นั้น เป็นปัญหาท้องถิ่นของแคนาดา ซึ่งยากที่เราจะเข้าใจได้ แต่ด้วยการสนับสนุนทางด้านข้อมูลที่ทางคณะฯ ลงทุนให้ ทำให้เราสามารถคว้าชัยอันดับ 1 จึงดีใจที่ได้สร้างความภูมิใจแก่คณะ มหาวิทยาลัย และประเทศชาติ

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สยามรัฐ