บอร์ด กยศ.สั่งทบทวนปล่อยกู้เกรด 2.00 “ปลัดศธ.” ชี้ควรยกเลิก

          บอร์ด กยศ. มอบ “ผู้จัดการ กยศ.” วิเคราะห์ข้อดี-เสีย ปล่อยกู้ใช้เกรด 2.00 และเสนอประชุมนัดถัดไป “ปลัด ศธ.” ชี้ควรยกเลิก เพิ่มโอกาสทางการศึกษา สังคมไทยได้ประโยชน์ เตรียมเรียกประชุมอนุบัญชีจ่ายที่ 1 รวมข้อมูลเสนอ ขณะที่ กยศ.ต่อเวลาโปรโมชั่นชำระหนี้ปิดบัญชีถึง 31 ธ.ค.
          เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่ประชุมได้มีการหารือถึงกรณี ศธ.เสนอให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การกู้ยืม กยศ. ที่กำหนดว่าผู้กู้ทั้งรายเก่าและรายใหม่ต้องมีผลการเรียน เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 โดยที่ประชุมมอบให้ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการ กยศ. ไปวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของ การกำหนดเกรด 2.00 และนำผลการวิเคราะห์มาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป ส่วนของศธ.ตนจะ เรียกประชุมคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 1 เพื่อพิจารณารายละเอียด เป็นเหตุผลประกอบในที่ประชุม กยศ.ด้วยเช่นกัน
          “ส่วนตัวเห็นว่าควรจะยกเลิกหลักเกณฑ์ดังกล่าว ไม่ควรกำหนดเกรดขั้นต่ำในการกู้ยืม เพราะตามหลักการแล้ว กยศ.ควรเป็นเครื่องมือในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่คนไทย โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความจำเป็น เพราะนอกจากจะยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาเองแล้ว สังคมและประเทศก็จะได้รับประโยชน์ด้วย ส่วนเรื่องการบริหารจัดการ กองทุน กยศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมาคิดกันอีกที ว่าจะจัดระบบการบริหารอย่างไร เพื่อใช้เงินได้อย่างคุ้มค่า ไม่สูญหายไป” ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าว
          ปลัด ศธ.กล่าวอีกว่า ส่วนปัญหาที่มีผู้ไม่ชำระเงินคืน กยศ.นั้น ทางกองทุนกยศ.จะต้องมาดูว่าสถานศึกษา เด็กผู้ปกครอง จะต้องทำอย่างไรบ้าง และตอนนี้เรื่องการติดตามเงิน ก็ไม่น่าจะเป็นห่วงมากนัก เพราะเทคโนโลยีเข้ามาช่วยติดตามผ่านรหัสประจำตัวบุคคล ระบบภาษีอากร
          ขณะที่ ดร.ฑิตติมา ผู้จัดการกองทุน เปิดเผยว่า “คณะกรรมการกองทุนได้มีมติเห็นชอบขยายเวลามาตรการจูงใจให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้ปิดบัญชี โดยจะลดเบี้ยปรับ 100% ให้แก่ผู้กู้ยืมที่มีหนี้ค้างชำระและมาชำระหนี้ปิดบัญชีทั้งจำนวน และคืนเงินตอบแทน 3% สำหรับผู้กู้ยืมที่ไม่ค้างชำระหนี้และมาชำระหนี้ปิดบัญชีทั้งจำนวนต่อไปอีกจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จากเดิมที่กำหนดการสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2559 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมได้ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง
          อีกทั้ง ยังคงมีผู้กู้ยืมให้ความสนใจติดต่อขอเข้าร่วมและขอรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการดังกล่าวอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ค้างชำระเกิน 4 ปี 5 งวดที่จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีผู้กู้ยืมมาชำระหนี้ปิดบัญชีเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการดังกล่าวแล้วจำนวนกว่า 4,600 ราย เป็นจำนวนเงินที่รับชำระแล้วกว่า 400 ล้านบาท ส่วนผู้ที่ประสงค์จะชำระหนี้ปิดบัญชี เพื่อลดเบี้ยปรับ 100% ลงทะเบียนขอใช้สิทธิได้ทางเว็บไซต์ กยศ. หรือสอบถามได้ที่ โทร. 0-2016-4888
          –จบ–
          –คมชัดลึก ฉบับวันที่ 28 ต.ค. 2559 (กรอบบ่าย)–