น.ศ.สถาปัตย์ มข.คว้ารางวัลชนะเลิศ Architecture Design Contest 2018


          มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) แจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.ชนม์นิภา เจิมจาตุผล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มขงนำผลงาน “โฮม” คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular vote และนายปริญญา เนตรคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.นำผลงาน ENCLOSE HOUSE คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดการออกแบบบ้านเขตร้อนสมัยใหม่ หรือ Modern tropical style บนพื้นที่ขนาด 172 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 180-220 ตารางเมตร ในการแข่งขันโครงการ Architecture Design Contest 2018 โดย บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)


          น.ส.ชนม์นิภา กล่าวว่า แนวคิดงานการสร้างผลงานโฮม เกิดจากที่ตนเองเป็นคนอีสาน จึงเห็นข้อดีของการสร้างบ้านที่สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ ด้วยความที่เป็นคนขอนแก่น จึงเห็นข้อดีของสถาปัตยกรรมอีสาน เช่น การยกใต้ถุนสูงเพื่อให้อากาศถ่ายเทใต้ถุนบ้าน และมีพื้นที่ร่ม หรือชานนอกบ้านที่สามารถปรับพื้นที่ใช้สอยได้อย่างยืดหยุ่น โดยวัสดุที่ใช้เป็นวัสดุที่สามารถหาได้ง่าย แต่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


          นายปริญญา กล่าวว่า แนวคิดในการสร้างผลงาน ENCLOSE HOUSE เป็นการออกแบบบ้านโดยเน้นไปที่การตอบสนองเขตร้อนในเมือง ตนมองว่าปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตในเมืองต้องเผชิญมลภาวะ ฝุ่น ควัน ซึ่งผู้อยู่อาศัยไม่ต้องการ ฉะนั้น จึงออกแบบโดยการล้อมรั้วรอบบ้าน และเหลื่อมผนัง ให้สามารถเข้าออกได้ และสร้างสวนรอบบ้าน เพื่อให้ผู้อาศัยเกิดความรู้สึกผ่อนคลายเหมือนไม่ได้อยู่ในเมือง ซึ่งสิ่งที่ทำให้ตน และ น.ส.ชนม์นิภา คว้ารางวัลได้นั้น เป็นไปตามเกณฑ์การตัดสินที่การวางผังที่ถูกต้องตามหลักการออกแบบ ประโยชน์ใช้สอย การเลือกใช้วัสดุได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีผลิตภัณฑ์ทีพีไอไม่น้อยกว่า 70% 


ที่มา : https://www.matichon.co.th/news/929290