น.ศ.ราชภัฏสวนสุนันทาเจ๋ง คว้าแชมป์ MCOT AWARDS 2017

          อสมท จัดโครงการ “U.มี IDEAS” ปี 2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการอบรมเพื่อผลิตรายการอย่างสร้างสรรค์ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ มาร่วมให้ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ พร้อมเปิดโอกาสให้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาสร้างสรรค์ผลงานการผลิตรายการ ภายใต้หัวข้อ “๙ ตามพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน” เพื่อชิงรางวัล MCOT AWARDS 2017 โดยผลงานการผลิตรายการที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 1 แสนบาท คือ ผลงานการผลิตรายการ “Kids Can Do คิด(ส์)ทำได้” จากนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ ปี 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) ที่นำแนวคิดจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน มาผลิตรายการที่สร้างสรรค์สังคมด้วย

          น.ส.พรวษา ภักตร์ดวงจันทร์ หรือแตงไทย 1 ในสมาชิกเจ้าของผลงาน “รายการ Kids Can Do คิด(ส์) ทำได้” กล่าวว่า ในฐานะที่ทีมพวกเราทั้ง 4 คน เรียนด้านสื่อสารมวลชน และกำลังจะเป็นผู้ผลิตสื่อรุ่นใหม่ในอนาคต การผลิตรายการอย่างสร้างสรรค์ ถือเป็นความรับผิดชอบของคนที่ทำงานในด้านนี้ เพราะสิ่งที่ทำสามารถส่งผลกระทบต่อคนได้จำนวนมาก ดังนั้น การที่จะผลิตรายการออกไปต้องผ่านกระบวนการความคิดที่ดี และคำนึงถึงบุคคลผู้รับสาร รวมกับคำว่าสร้างสรรค์ คือการทำ และพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ และมีประโยชน์ต่อผู้คน สำหรับการผลิตรายการ “Kids Can Do คิด(ส์) ทำได้” ภายใต้หัวข้อ ๙ ตามพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน ตน และเพื่อนในทีม ได้ศึกษาโครงการต่างๆ ของรัชกาลที่ 9 ที่มีอยู่จำนวนมาก จนได้พบโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ทำให้ได้ทราบว่ารัชกาลที่ 9 มีพระราชประสงค์ให้จัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนขึ้น เพื่อให้คนในประเทศมีความรู้ขั้นพื้นฐานในด้านสาขาวิชาต่างๆ อย่างเท่าเทียม และทั่วถึง การผลิตสื่อครั้งนี้ พวกเราเลือกที่จะใช้สารานุกรมไทยฯ มาเป็นหัวใจหลัก ในรูปแบบของเกมโชว์ที่มีชื่อว่า “Kids Can Do คิด(ส์) ทำได้” ซึ่งเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกมาร่วมรายการ จะใช้สารานุกรมไทยฯ เป็นตัวช่วยหลักในการทำภารกิจ ดังนั้น รายการของพวกเราจะเปรียบเสมือนตัวกลางในการเผยแพร่ความรู้ที่มีอยู่ในสารานุกรมไทยฯ พร้อมๆ กับการมอบความสนุกสนานให้ผู้ชม รวมถึง ทำให้เกิดความสนใจ และตระหนักถึงคุณค่าสารานุกรมไทยฯ มากยิ่งขึ้น

 

ที่มา : https://www.matichon.co.th/news/663922