น.ศ.มหิดลอินเตอร์สุดเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศ ‘ฟู้ดอินโนโพลิส’


          ข่าวจากมหาวิทยาลัยมหิดล(มม.) แจ้งว่า นางสาว ทนัชชา วิเชียรกัลยารัตน์ และนางสาวกมลพร อิทธิสุรสิงห์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ชยานันต์ หงษ์ฟ้า ร่วมระดมสมองรวมพลังคิดค้นและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ “ซอสแกงเขียวหวานบนข้าวอบกรอบ : Dip The Dish ไรซ์ป๊อป” คว้า 3 รางวัลใหญ่จากเวที Foodinnopolis Innovation Contest 2017 ได้แก่รางวัลชนะเลิศ Grand Prize รางวัลชนะเลิศอันดับ 1(ด้านOriginal Sensation) และรางวัลนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม (Best Presentation Award) รับถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เงินรางวัล 110,000 บาท พร้อมศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น ณ ลานพาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอนที่มา : https://www.matichon.co.th/news/841708