น.ร.พิษณุโลก คว้า 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่เกาหลีใต้          นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) เปิดเผยว่า นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 39 ได้แก่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาวิจัยแห่งชาติ ส่งผลงานเข้าร่วมจัดแสดงและประกวดผลงาน ในงาน Seoul International Invention Fair 2017 (SIIF 2017) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยมีผลงานของนักวิจัย/ นักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมประกวด 101 ผลงาน จาก 20 หน่วยงาน ซึ่งนักเรียนของ จ.พิษณุโลก คว้ารางวัล 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ได้แก่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน จากนายรังสิมันต์ กุลเพชรจิระ ชั้น ม.5 และ ด.ช.รังสิโรจณ์ กุลเพชรจิระ ชั้น ม.1 จาก 3 ผลงาน คือ Automatic fin coil cleaner ได้รับรางวัล Gold prize ในสาขาความร้อน ผลงาน BJ security ได้รับรางวัล Gold prize ในสาขาระบบรักษาความปลอดภัย และผลงาน Hybrid wind turbine ได้รับรางวัล bronze prize และรางวัล special prize จากประเทศเลบานอน ในสาขาเครื่องกล


          นายสุชนกล่าวอีกว่า ส่วนนักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ได้ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ดังนี้ เหรียญทอง จากผลงาน Anti-Acne Cream Mixed Barbed Grass ของ น.ส.บุณยาพร กัลยาณมิตร น.ส.ปพิชญา พลนิ่ม ชั้น ม.4 ผลงาน Absorbing Sound Sheet from Cassava’s Core ของ น.ส.ธนภรณ์ ภังคสังข์ และ น.ส.ณภัชนันท์ แสงสว่าง และเหรียญเงิน ผลงาน Bioplastic from Banana’s Leaf Shaeth ของ น.ส.พิชญพัชธ์ พันธุ์วงศา น.ส.หงส์เหม ภิวงศ์ ชั้น ม.4


 


ที่มา : https://www.matichon.co.th/news/756917