น้ำใจคนไทย ช่วยผู้ประสบภัย "นาร์กีส"

ข่าววงการศึกษา 21 กรกฎาคม 2551
เมื่อเร็วๆนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน นำเครื่องอุปโภค / บริโภคพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ทิปโก้ จาก บริษัททิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ได้บริจาค ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยจากพายุไซโคลน "นาร์กีส" ซึ่งถือเป็นวาตภัยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบปีของประเทศสหภาพเมียนมาร์

            นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ในฐานะผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการไปมอบของบริจาคให้กับ นายก่อเกียรติ์ จุลพันธ์ นายอำเภอแม่สอด และนายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ จังหวัดตากเขต 2 เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องอุปโภค / บริโภค ก่อนที่จะนำไปมอบให้กับผู้แทนรัฐบาลประเทศสหภาพเมียนมาร์ โดยมีนาย อ่องเมียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเมียววดี และนายขิ่นตัน คณะกรรมการศูนย์รับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนาร์กีส ประจำจังหวัด เมียววดี เป็นผู้แทนรัฐบาลประเทศสหภาพเมียนมาร์ รับมอบของบริจาคจากกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ทิปโก้ มูลค่า 998,470.80 บาท

             นาย อ่องเมียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเมียววดี ประเทศสหภาพเมียนมาร์ กล่าวขอบคุณผู้บริจาคเครื่องอุปโภค / บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุไซโคลน "นาร์กีส" และขอให้ ประชาชนชาวไทยมีความสุขความเจริญ และจะไม่มีวันลืมความมีน้ำใจของพี่น้องชาวไทยตลอดไป โดยจะนำของที่ได้รับบริจาคครั้งนี้ส่งไปยังศูนย์รับความช่วยเหลือผู้ประสบภัย "นาร์กีส" ประจำเมือง ย่างกุ้งซึ่งเป็นศูนย์กลาง และจะส่งไปให้ผู้ประสบภัยพายุไซโคลน "นาร์กีส" ต่อไป

 
----------------------------------------------------------------------------
ศุภชัย / ข่าว /ภาพ

 
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มสารนิเทศ