นิสิต MBA ศศินทร์ ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจ

.


          ทีมนิสิต MBA 2018 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชนะเลิศรางวัลการแข่งขันแผนธุรกิจ the Unilever Future Leaders League (Thailand)  ประกอบด้วย นางสาวกชกร  บุศปพงศ์ นางสาวพิชญ์ชนก เลิศขจรกิตติ  และนางสาวธันยธร กุลไพศาล นอกจากนี้ยังมีทีมเข้ารอบสุดท้ายอีก 5 ทีม จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  นิด้า  มหาวิทยาลัยรีดดิ้ง (Reading University, UK ) และศศินทร์   ซึ่งจะเป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปแข่งขันแผนธุรกิจ ระดับโลกที่ลอนดอนในต้นปีหน้า ทั้งนี้ทีมนิสิตศศินทร์ชนะเลิศ the Unilever FLL Thailand เป็นปีที่ 3 ต่อเนื่องกัน โดยเมื่อ 2 ปีที่แล้วทีมนิสิตศศินทร์ที่ชนะเลิศ  ได้เป็นแชมป์ระดับโลกในการแข่งขันที่ลอนดอนอีกด้วย โดยมีนายนิกม์ พิศลยบุตร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความยั่งยืน ศศินทร์ (SEC) เป็นที่ปรึกษาทีม


ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/127470