นิสิตเกษตร สกลนคร คว้าเหรียญทองแดง ระดับเอเซีย


          นายสุริยัน พลีจันทร์  นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งแข่งขันกีฬา FLOWBOARDING ระดับเอเชีย รายการ ASIA FLOW TOUR 18 GRAND FINALS, FLOW RIDER 1, UTAMA, SELANGOR, MALAYSIA ประเทศมาเลเซีย รุ่น OPEN MENS FLOWBOARDING โดยมี อ.สุวคนธ์. สมไพรพิทักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา


          ก่อนหน้านี้นายสุริยัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬา FLOWBOARDING ระดับประเทศ ในรายการ ASIA FOLW TOUR 2018 รุ่น NOVICE FLOWBOARD ณ CARTOON NETWORK AMAZONE, PATTAYA, THAILAND เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับนานาชาติ ASIA FINAL ประเภท OPEN DIVISION ที่ประเทศมาเลเซีย


ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/131328