นิสิตอุตฯเกษตร”มก.” คว้า 8 รางวัลแพ็กเกจจิ้ง

 ThaiStar Packaging Awards 2019 จากกว่า 400ผลงานทั่วไทยเข้าชิง


           นิสิตและคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้ารางวัลจากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบรรจุภัณฑ์ ประจำปี 2562 (ThaiStar Packaging Awards 2019) รวม 8 รางวัล จากผลงานทั่วประเทศส่งเข้าร่วมประกวดรวม 436 ผลงาน จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้ประกาศรางวัลเมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา


 
          ทั้งนี้ โดยคว้ารางวัล หมวดต้นแบบบรรจุภัณฑ์ (ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป และหมวดต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป) หมวดต้นแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ยังไม่มีการวางจำหน่ายในท้องตลาด และหมวดการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


           ผลงานของนิสิตและคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ 8 รางวัล ได้แก่


  


          หมวดต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป 2 รางวัลชมเชย ผลงาน Cacta Plantae ของ น.ส.ทิพรดา นฤนาทวานิช ผลงาน Meal to go ของ น.ส.ณิชกานต์ พิริยะพันธุ์


  


          หมวดต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป รางวัลที่ 3 ผลงาน: Canderlus ของน.ส. ศุภาพิชญ์ สิทธิพล และรางวัลชมเชย 3 ผลงาน: Beetbox ของ น.ส.นิตา นิยม ผลงาน: NaturaLunch ของน.ส.ฐิตาพร ตัญศิริ ผลงาน: Easy Cut น.ส.นวลวรรณ คงแสงไชย


  


          หมวดต้นแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ยังไม่มีการวางจำหน่ายในท้องตลาด รางวัลที่ 3 ผลงาน: CoGrowNut ของ อ.เจนณัช สดไสย์ และ รศ.ดร.รังรอง ยกส้าน


  


          หมวดการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รางวัลพิเศษ ผลงาน: Easy Cut ของ น.ส.นวลวรรณ คงแสงไชย


 


ที่มา:ข่าวการศึกษาบ้านเมือง