นิสิตสถาปัตย์จุฬาฯชนะเลิศออกแบบลายตู้ ATM กสิกรไทย

 

ต่อยอดโครงการ CU NEX ปลุกนิสิตร่วมสร้างอัตลักษณ์จุฬาฯ ชูคอนเซ็ปต์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายแต่ลงตัว โดยแรงบันดาลใจจากต้นไม้ที่
หลากหลายร่มรื่น โดยจะนำไปติดตั้งจริงในพื้นที่ 12 จุด รอบรั้วจุฬาฯ

       น.ส.ชนิดาภา สว่างวโรรส นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ “โครงการประกวดออกแบบลายตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกสิกรไทย” ในพิ้นที่จุฬาฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อยอดภายใต้โครงการ CU NEX เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนิสิตในการสร้างอัตลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

       ชนิดาภากล่าวว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียน วิชากราฟฟิกดีไซน์ ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ แนวคิดหลักในการออกแบบเน้นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ CU NEX ที่สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของนิสิต จุฬาฯ ผ่านลักษณะของแต่ละคณะที่ไม่เหมือนกัน อย่างนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จะใส่เสื้อช็อป หรือนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ก็ใส่เสื้อกาวน์ ซึ่งสื่อให้เห็นว่าแต่ละคณะมีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย แต่ CU NEX ก็ยังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งได้อย่างลงตัว ส่วนแรงบันดาลใจหลักคือ ความร่มรื่นในจุฬาฯ เช่น มีต้นจามจุรีและต้นไม้ที่หลากหลาย
“รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ เป็นประสบการณ์ในการพัฒนางานให้เกิดขึ้นจริง ได้เรียนรู้ในทุกขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ออกแบบจนถึงการติดตั้งในขั้นสุดท้าย”

 

 

       ทั้งนี้ ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตผู้ได้รับรางวัลจากรศ.ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และศุภนีวรรณ จูตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งกิจกรรมการประกวดลายตู้ เอทีเอ็มธนาคารกสิกรไทยในครั้งนี้ สอดคล้องกับความร่วมมือระหว่างจุฬาฯ กับธนาคารกสิกรไทยในการสร้างแอปพลิเคชัน CU NEX และได้จัดตั้ง CU NEX Club เพื่อให้นิสิตที่สนใจมีส่วนร่วมเพื่อที่จะดึงศักยภาพและการแสดงความคิดเห็นในการสร้างไลฟ์สไตล์ของชาวจุฬาฯอย่างแท้จริง ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะนำไปผลิตและติดตั้งจริงกับตู้เอทีเอ็มทั้ง 12 จุดทั่วจุฬาฯ

 

 

 

ที่มา : สยามรัฐ