นิสิตจุฬาฯ ชนะเลิศ ออกแบบตราสัญลักษณ์ 40 ปี ไทย-เวียดนาม

จิราพร พนมสวย นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์ฉลองครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม ปี 2559 ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “40 ปีไทย-เวียดนามจากอดีตสู่อนาคต” 
 
 
จิราพร เปิดเผยว่ารู้สึกดีใจ และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ผลงานตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ ตราสัญลักษณ์นี้ได้แรงบันดาลใจจากความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคงระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งมีมายาวนาน ภาพที่ใช้ในตราสัญลักษณ์ประกอบด้วยสถานที่สำคัญคือวัดพระแก้วของไทย และสุสานโฮจิมินห์ของประเทศเวียดนาม ดอกไม้ประจำชาติของไทยและเวียดนาม ได้แก่ ดอกราชพฤกษ์ และ ดอกบัว และธงชาติของทั้งสองประเทศ และตัวเลข 40 แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างไทยกับเวียดนามที่มีมาอย่างยาวนาน 
 
 
“การเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีในการฝึกฝนตนเองและพัฒนาทักษะด้านการออกแบบ ซึ่งได้รับคำติชมจากคณะกรรมการในการปรับแก้ผลงานให้เหมาะสมและลงตัว นับเป็นประสบการณ์อันมีค่าไม่ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม ตราสัญลักษณ์นี้จะจัดทำเป็นแสตมป์ออกจำหน่าย ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 และใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการทูตไทย – เวียดนามต่อไป” จิราพร กล่าวด้วยความภาคภูมิใจ