นายกฯ เกาหลีใต้ ตรวจเยี่ยม รร.

นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเกาหลี ตรวจเยี่ยมการสอนภาษาเกาหลี ที่ รร.สารวิทยา


พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับนายฮวาง คโย-อัน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสเยือนประเทศไทยและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในสถานศึกษาของประเทศไทย โดยมี พล.ต.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2, ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), ผู้บริหารโรงเรียนสารวิทยา ตลอดจนครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสารวิทยา

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเกาหลีและคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาเกาหลีที่ เพราะสาธารณรัฐเกาหลีนับเป็นมิตรของประเทศไทยที่มีความใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์อันดีมายาวนานทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

เมื่อเร็ว ๆ นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบหมายให้ รมว.ศึกษาธิการ เดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมใน 2 เรื่อง คือ

  • การจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในโรงเรียนของไทยซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูง โดยมีนักเรียนที่เรียนภาษาเกาหลีกว่า 2 หมื่นคน ในโรงเรียน 78 แห่งทั่วประเทศ

  • ร่วมกันยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาของไทยและสาธารณรัฐเกาหลีอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นทวิวุฒิ รวมทั้งการพัฒนาครูและพัฒนานักเรียน

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ.2561 ประเทศไทยจะดำเนินการยกระดับการสอนภาษาเกาหลี โดยจัดให้มีการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาเกาหลี เพื่อใช้เป็นคะแนนยื่นศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศเป็นครั้งแรก ซึ่งมั่นใจว่าจะส่งผลให้มีคนเรียนภาษาเกาหลีในประเทศไทยมากขึ้น ตลอดจนเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศให้มากขึ้นด้วย

ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีที่ได้สนับสนุนความร่วมมือต่าง ๆ ด้านการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะผลักดันความร่วมมือในด้านการศึกษาที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศต่อไป

นายฮวาง คโย-อัน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเกาหลี กล่าวแสดงความขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการของไทยที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเยือนประเทศไทย พร้อมทั้งได้มาเยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาเกาหลีที่โรงเรียนสารวิทยา ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนของไทยที่สอนภาษาเกาหลี โดยทราบว่ามีนักเรียนให้ความสนใจเรียนภาษาเกาหลีกว่า 2 หมื่นคน ถือเป็นจำนวนที่สูงมาก จึงขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในไทย อีกทั้งยังผลักดันให้มีการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาเกาหลี เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้วย

สำหรับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ยิ่งจะช่วยทำให้นักเรียนไทยได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาเกาหลี และได้เรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีด้วย นอกจากนี้ มีโครงการครูผู้ช่วยสอนชาวเกาหลีที่เข้ามาสอนภาษาเกาหลีในไทย โดยคาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการศึกษาให้กับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้ จะมีการลงนามความร่วมมือด้านการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการศึกษา การพัฒนาภาษาเกาหลี การแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ซึ่งสาธารณรัฐเกาหลียินดีสานต่อความร่วมมือด้านการศึกษากับไทยอย่างต่อเนื่อง

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมด้วย รมว.ศึกษาธิการ และคณะ ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในห้องเรียนของโรงเรียนสารวิทยา ซึ่งจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีให้กับนักเรียนในระดับชั้น ม.4-ม.6 จำนวน 90 คน อีกทั้งมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาเกาหลี อาทิ ชุมนุมภาษาเกาหลี, วันรักภาษาเกาหลี, ห้องเรียนภาษาเกาหลี, แนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐเกาหลี, ค่ายภาษาเกาหลี, แข่งขันแปลภาษาเกาหลี, แข่งขันตอบคำถามความรู้วัฒนธรรมเกาหลี เป็นต้น


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
11/10/2559