นาฏศิลป์ “มรภ.สงขลา” โชว์ “ซัมเป็ง” สะกดเวที “FESCO 2019” มาเลเซีย คว้ารองฯอันดับ1 Folk Dance


 


          ผศ.ทัศนียา คัญทะชา ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากทางคณะฯ เปิดสอนรายวิชาการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 ซึ่งตนเป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานี้และมีการสอนเต้นซัมเป็ง เมื่อได้รับเชิญจาก Mr.Deenoo Savoye Universiti Teknologi PETRONAS รัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย ให้เข้าร่วมประกวดในงาน FESCO 2019 (Festival Colors of the World) จึงคัดเลือกนักเต้นซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง จำนวน 8 คน


  


          ประกอบด้วย 1. น.ส.ศิริรัตน์ ปันทะรัตน์ 2. น.ส.กนกวรรณ รักษาพล 3. น.ส.ธัญลักษณ์ สารรัตน์ 4. น.ส.ชนนิกานต์ คงศัพท์ 5. นายณัฐกานต์ ฤทธิฉิ้ม 6. นายปริญญา สุทธิวิลัย 7. นายสิทธิพร มุกสิกสงค์ และ 8. นายพิรเดช วิเชียรรัตน์ เข้าร่วมการประกวดระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมีตนและ อ.รัชยา วีรการณ์ เป็นผู้ควบคุมการแสดง           ผศ.ทัศนียา กล่าวว่า นอกจากนั้น ในภาคเรียนที่ 2/2562 นักศึกษากำลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อนาฏศิลป์และการแสดง ซึ่งมี อ.รัชยา วีรการณ์ เป็นผู้สอน ทางหลักสูตรเล็งเห็นว่าการเข้าร่วมประกวดยังประเทศมาเลเซียในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาได้อีกทางหนึ่ง จึงส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด โดยมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 34 ทีม จากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ ไทย แบ่งการแข่งขันออกเป็นระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับประถม ระดับมัธยม และ ระดับอุดมศึกษา ผลปรากฏว่าทีมจาก มรภ.สงขลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Folk Dance


          “รู้สึกภูมิใจมากกับรางวัลที่ได้มา แม้ มรภ.สงขลา จะเป็นมหาวิทยาลัยเล็กๆ ในภาคใต้ แต่สามารถทำให้ต่างชาติเห็นผลงานของเราจากเฟสบุ๊ค จึงติดต่อมาให้เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ที่สำคัญที่สุด เราในฐานะครูต้องสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษา เพื่อพวกเขาจะได้นำองค์ความรู้จากการไปครั้งนี้มาต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้ นอกจากนั้น ยังสามารถทำให้มาเลเซีย อินโดนีเซียได้เห็นว่าประเทศไทยยังคงรักษาศิลปะการแสดงประเภทนี้ไว้” ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง กล่าว


          ด้าน น.ส.ศิริรัตน์ ปันทะรัตน์ นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง มรภ.สงขลา หนึ่งในผู้เข้าร่วมประกวด และนำเสนอการแสดงเป็นภาษาอังกฤษ กล่าวว่า ใช้เวลาฝึกซ้อมการแสดงประมาณ 3 อาทิตย์ และฝึกซ้อมนำเสนอประมาณ 2 วัน วินาทีที่ได้ยินเสียงประกาศว่า มรภ.สงขลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รู้สึกดีใจมาก ยิ่งตอนขึ้นไปรับรางวัลยิ่งรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยมาเผยแพร่การแสดงยังต่างประเทศ อยากขอบพระคุณคุณครู เพราะหากท่านไม่ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ ตนและเพื่อนๆ ก็คงไม่มีโอกาสได้แสดงศักยภาพในเวทีระดับนานาชาติ สำหรับตนแล้วรางวัลที่ได้รับเป็นเพียงผลของการเรียนรู้ เพราะตลอดเวลาของการฝึกซ้อมทำให้ได้เห็นถึงความตั้งใจของเพื่อนๆ ทุกคนและความทุ่มเทของคุณครูที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน และพยายามทำมันให้สำเร็จด้วยกัน


          นายณัฐกานต์ ฤทธิฉิ้ม นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง มรภ.สงขลา กล่าวว่า ขอขอบคุณประสบการณ์ใหม่จากคุณครูทราย คุ้มค่ายิ่งกว่าการมาแข่งคือการได้ความรู้มากมายหลากหลายรูปแบบ และเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ฝันตั้งแต่ปี 1 ว่าอยากมาลองขึ้นเวทีนานาชาติ และสะสมประสบการณ์ในการเต้นรองเง็งจากคุณครูบุ่ย ครูเชาว์ ครูทราย ครูแม็ก พี่แม็ก ที่สั่งสอนและแนะนำเทคนิคต่างๆ ขอขอบคุณมากๆ ที่ทำให้ฝันครั้งนี้เป็นจริง ขอขอบคุณครูอ้อที่ช่วยในเรื่องการอำนวยความสะดวกทุกอย่างในการแข่งครั้งนี้จนผ่านพ้นไปด้วยดี


ที่มา : ข่าวการศึกษาสยามรัฐ