นางสาวตรีนุช เทียนทอง ร่วมการประชุมสมัยสามัญองค์การยูเนสโก ครั้งที่ 41

 width=

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมการประชุมสมัยสามัญองค์การยูเนสโก ครั้งที่ 41 (41st Session of UNESCO General Conference) ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 21.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)