นักเรียนไทยเจ๋ง! กวาดรางวัล แข่ง ‘RobotChallenge 2018’ ประเทศจีน


          เมื่อเวลา 23.00น. วันที่ 13 ส.ค.2561 นางสาวธัญนันท์ แก้วเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา พร้อมคณะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ให้การต้อนรับนักเรียนไทยพร้อมด้วยครูที่ปรึกษาและผู้ควบคุมการแข่งขัน ที่เดินทางไปแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติในรายการ RobotChallenge 2018 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ที่เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เวลา 22.05 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 615


          คณะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ให้การต้อนรับนักเรียนไทยพร้อมด้วยครูที่ปรึกษาและผู้ควบคุมการแข่งขัน ที่เดินทางไปแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติในรายการ RobotChallenge 2018 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 โดยคัดเลือกทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันใน 2 รายการได้แก่ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โดยจัดระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 และการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา          โดยมีนักเรียนและเยาวชนจาก 30 ประเทศ โค้ชผู้ควบคุมการแข่งขัน 445 คน ผู้เข้าแข่งขัน 2,288 คน และ 223 สถาบันเข้าร่วมแข่งขัน สำหรับทีมที่เป็นตัวแทนนักเรียนไทยที่เข้าร่วมแข่งขัน มีจำนวน 8 โรงเรียน 10 รายการแข่งขัน ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้

          1.โรงเรียนปทุมราชวงศา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ชนะเลิศ รายการแข่งขัน Puck Collect Senior ได้รับรางวัล Gold Medal

          2.โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ชนะเลิศ รายการแข่งขัน Remote Air Race ได้รับรางวัล Gold Medal

          3.โรงเรียนอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และ โรงเรียนปทุมราชวงศา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ชนะเลิศ รายการแข่งขัน Line Follower Senior ได้รับรางวัล Gold Medal

          4.โรงเรียนร่องคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 รองชนะเลิศ รายการแข่งขัน Line Follower Enhanced Adult ได้รับรางวัล Silver Medal

          5.โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รองชนะเลิศ รายการแข่งขัน Line Follower Junior ได้รับรางวัล Silver Medal

          6.โรงเรียนร่องคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 รองชนะเลิศ อันดับ 3 รายการแข่งขัน Puck Collect Adult ได้รับรางวัล First Prize

          7.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 รองชนะเลิศ อันดับ 3 รายการแข่งขัน Line Follower Senior ได้รับรางวัล First Prize

          8. โรงเรียนจักรคำคณาทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รองชนะเลิศ อันดับ 3 รายการแข่งขัน Lego Line Follower Senior ได้รับรางวัล First Prize

          9. โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รองชนะเลิศ อันดับ 3 รายการแข่งขัน FreeStyle Senior ได้รับรางวัล First Prize

          10. โรงเรียนศรัทธาสมุทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รองชนะเลิศ อันดับ 4 รายการแข่งขัน FreeStyle Senior ได้รับรางวัล Second Price          นางสาวธัญนันท์ แก้วเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กล่าวว่า สำหรับการแข่งขัน RobotChallenge 2018 ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในเวทีนี้ โดยในปี 2018 สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพ สำหรับเวทีการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นอีกเวทีหนึ่งซึ่งมาตรฐานและเกณฑ์การตัดสินได้มาตรฐานระดับสากล ที่นานาชาติสนใจเข้าร่วมแข่งขัน เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการสร้างสรรค์หุ่นยนต์ นำไปแก้ปัญหาตามโจทย์หรือสถานการณ์ซึ่งนักเรียนจะสามารถเชื่อมโยงความรู้ในสาระวิชาต่างๆ มาใช้ในการออกแบบวางแผนการทำงานของหุ่นยนต์ โดยใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่มีได้อย่างหลากหลาย ส่งเสริมการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสร้างสรรค์ผลงาน แก้ปัญหาและนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเป็นแสดงศักยภาพของนักเรียนตัวแทนประเทศไทย ว่าประเทศไทยก็ทัดเทียมกับนานาประเทศ


          นายวศิน มังคลาด ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เล่าว่า รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ สิ่งที่ได้จากการแข่งขันคือเห็นความสามารถของทีมต่างๆ ในระดับนานาชาติ ว่าแต่ละประเทศ มีการพัฒนาอย่างไร จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดในโรงเรียนให้กับนักเรียนและกิจกรรมต่อไป           นางสาวกรนภา ผาอิ่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เล่าว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้เข้าร่วมแข่งขันรายการแข่งขัน Remote Air Race ได้รับรางวัล Gold Medal โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก เพราะว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับเด็กนักเรียน เป็นแรงบันดาลใจที่จะนำไปพัฒนาศักยภาพของตนและทีมให้ดียิ่งขึ้นไป สามารถนำความรู้ที่ได้นำไปต่อยอดและพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์ อยากพัฒนาโดรนช่วยเหลือชีวิต อย่างกรณีทีมหมูป่าติดอยู่ที่ถ้ำหลวง จ.เชียงราย อยากนำสิ่งที่พัฒนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ช่วยเหลือคนอื่นได้จริง


          เด็กหญิงลลิตา ดีเลิศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร เล่าว่า การมาแข่งขัน RobotChallenge 2018 ที่ประเทศจีนในครั้งนี้ ได้ประสบการณ์ที่ดี 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 ได้ใช้ภาษาจีนที่เรียนมาในการติดต่อสื่อสาร เพราะในประเทศจีน คนส่วนใหญ่ กรรมการ พูดแต่ภาษาจีน ทำให้สามารถสื่อสารได้เข้าใจ เรื่องที่ 2 คือการแข่งขัน Line Follower Junior ถึงแม้จะได้เหรียญเงิน แต่จะนำจุดบกพร่องของตนเอง และเรียนรู้สิ่งที่คู่แข่งชนะคืออะไร นำไปพัฒนาให้ดีกว่าและจะมาแข่งใหม่ในครั้งหน้า และในนามตัวแทนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ที่จัดทำโครงการดีๆแบบนี้


ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/1353971