นักเรียนไทยสุดเจ๋ง! คว้าแชมป์แข่งขันหุ่นยนต์โลกที่จีนกวาด22รางวัล

 

     ทีมเยาวชนไทย เดินทางเข้าร่วมการเเข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือนานาชาติ Liaoning International Robot Olympiad 2017, China ที่เมืองอันซาน มณฑลเหลี่ยวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา จำนวน 100 คน ร่วมสู้ศึกหุ่นยนต์ ในกติกาการเเข่งขันทางบก เเละ ประเภททางน้ำ โดยเเต่ละทีมผ่านการคัดเลือกในระดับภูมิภาค เเละทัวร์นาเม้นต์ต่างๆ ผ่านสู่รอบระดับชาติ เพื่อเป็นตัวเเทนในครั้งนี้
    จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย เอ็มรีพลัพบลิคซัพพลาย ได้คัดเลือกเยาวชนไทยจากโรงเรียนทั่วประเทศจำนวน 81 ทีม แข่งขันหุ่นยนต์ เซียร์ ทีอาร์ทีซี โรโบติค โอลิมเพด ไทยแลนด์ 2017 Zeer-TRTC Robotic Olympiad Thailand 2017 เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ศูนย์การค้าเดอะฮับ เซียร์ รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นการจัดแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือชิงแชมป์ประเทศไทย โดยอิงกติกาสากลของการแข่งขัน International Robotic Olympiad ภายใต้การประสานงานของชมรมครูหุ่นยนต์ไทย เอ็มรีพลับบริค ซัพพลาย  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดการแข่งขันจากศูนย์การค้าเดอะฮับ เซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย ให้เกิดการเรียนรู้พื้นฐานการออกแบบ การสร้าง และการบังคับหุ่นยนต์ในการทำภารกิจตามกติกากำหนด โดยเน้นไปที่การพัฒนาด้านหุ่นยนต์บังคับมือ ซึ่งเป็นการวางรากฐานสำคัญ ด้านแมคคานิคส์ ก่อนต่อยอดสู่การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บังคับหุ่นยนต์ ในระดับอุดมศึกษา

 

     โดยการแข่งขันในหุ่นยนต์บังคับมือนานาชาติ ที่เมืองอันซาน มณฑลเหลี่ยวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีทีมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจากเขตปกครองพิเศษฮ่องกง มาเก๊า เซี่ยงไฮ้ เหลี่ยวหนิง ปักกิ่ง และไทย จำนวน 400 คน จาก 240 ทีม ประเภทการเเข่งขันชนิดกติกาทางบก ได้เเก่ หุ่นยนต์มดหลบหลีก หุ่นยนต์เตะบอลจุดโทษ หุ่นยนต์ออกเเบบเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวัน หุ่นยนต์หนอนวิ่งเร็ว ส่วนชนิดกติกาทางน้ำ ได้แก่ หุ่นยนต์ว่ายน้ำผลัดผสม หุ่นยนต์ว่ายน้ำเดี่ยว หุ่นยนต์กลไกเรือเเคนูว์ หุ่นยนต์เรือสี่ฝีพาย จากการแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการดังกล่าว เด็กไทยของเราได้แสดงความสามารถ ได้แก่การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ และความหมั่นเพียร ฝึกซ้อมในการควบคุมหุ่นยนต์ให้สามารถทำภารกิจได้อย่างรวดเร็วตามที่กติกากำหนด แสดงให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ความสามารถของเด็กไทยด้านหุ่นยนต์ในเวทีนานาชาติ

     ทีมหุ่นยนต์จากประเทศไทย ส่งเข้าร่วมการเเข่งขันทั้งสิ้น 39 ทีม ทั้งทางบกเเละทางน้ำ โดยทีมนักเรียนไทย สามารถคว้ารางวัลได้ถึง 22 รางวัล ประกอบด้วย 1. จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เลย 3 รางวัล, 2.สถาบันโรบอท เเอนด์ไซน์ จ.กทม 7 รางวัล, 3.รร.ห้วยน้ำเย็น จ.เชียงราย 1 รางวัล, 4.รร บ้านคุ้ม จ. แพร่ 4 รางวัล, 5.รร ทวีธาภิเศก จ.กทม 1 รางวัล, 6.รร.หนองบัว .จ.นครสวรรค์ 5 รางวัล และ7.รร.สาธิตจุฬา จ.กทม 1 รางวัล ทั้งนี้ทางผู้จัดการเเข่งขันส่วนงานประเทศไทย ได้รับความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณ การเดินทางทั้งจากทางภาครัฐเเละเอกชน เเละโครงการทรูปลูกปัญญา เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ยุค 4.0 เด็กๆได้การเรียนรู้ การทำงานด้วยกันเป็นทีม การมีน้ำใจต่อผู้เข้าเเข่งขันด้วยกันเอง และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในหลักการ STEM ศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) คือ องค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/88579