นักเรียนเอกชนระดับโลก

ศึกษาธิการ – นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นำนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน 26 คน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการประเภทต่างๆ ระดับนานาชาติและระดับโลก เข้าพบพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับโอวาทและของที่ระลึก ในโอกาสที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ


รมว.ศธ.กล่าวว่า มีความยินดีกับนักเรียนที่มีความสามารถและได้รับรางวัล ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ หากมีการให้ความรู้ การศึกษา และการฝึกอบรมในทางที่ถูกต้องและมีคุณภาพ เชื่อมั่นว่านักเรียนไทยจะมีความสามารถไม่แพ้ใครในโลก สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ จึงเป็นเรื่องที่น่าส่งเสริม น่าชื่นชมและภูมิใจสำหรับสถานศึกษาและตัวนักเรียนเอง ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากผู้ปกครอง รวมทั้งเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศ เพราะนักเรียนที่ไปแข่งขันและได้รับรางวัลกลับมา ก็ถือว่าได้ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากโอกาสนี้ รมว.ศธ.ได้มอบของที่ระลึกแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน จำนวน 26 คน ดังนี้


1. เด็กหญิงเฌอฟ้า วัฒนยนต์กิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย


2. เด็กชายวรัชญ์ ชูวงศ์บัณฑิตย์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ จังหวัดนราธิวาส ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย


3. เด็กชายรัชชานนท์ เพชรชู โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้


4. เด็กชายธีธัช วงษ์วานิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงประเภททีม จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ 2014 ณ เมืองลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา


5. เด็กชายนิรวิทย์ อารยะพิพัฒน์กุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทบุคคล จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก 2014 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน


6. เด็กชายณัฐดนัย ธรรมเป็นจิตต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก 2014 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน


7. เด็กชายอัครวิศว์ นาคประเสริฐ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ณ ประเทศอาร์เจนตินา


8. นายพิชญ์พล จิรวงศาพันธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ ณ สาธารณรัฐโรมาเนีย


9. เด็กชายวรภาส มีจิตรไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทบุคคล จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ ณ ไต้หวัน


10. นายกนกภัณฑ์ เปรมประภา นายจักภัท มิ่งมงคลมิตร และเด็กชายพัชกร มิ่งมงคลมิตร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลแชมป์โลก จากการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2557 (WRO 2014 : World Robot Olympiad 2014) ประเภทหุ่นยนต์เตะฟุตบอล


11. นายจิรวัฒน์ พลสวัสดิ์ โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล จากการประกวดสุนทรพจน์และแสดงความสามารถภาษาจีนระดับนานาชาติ “สะพานสู่ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 7” ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน


12. เด็กชายบากิร หวังงาม โรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลอันดับที่ 5 จากการทดสอบการท่องจำคัมภีร์อัลกุรอ่านระดับนานาชาติ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย


13. นายธงไชย งามสมสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร จังหวัดปทุมธานี ได้รับรางวัลเหรียญทอง สาขาปูกระเบื้อง จากการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


14. นางสาวยุวะดี สนิทพจน์ โรงเรียนเสริมสวยเกศศิริ พัทยา จังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง สาขาแต่งผม จากการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


15. นายชาญณรงค์ พรพันธุ์สกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จังหวัดราชบุรี ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรยอดเยี่ยม สาขาก่ออิฐ จากการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


16. นายณัฐภณ นพวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรยอดเยี่ยม สาขากราฟฟิกดีไซน์ จากการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


17. นายปณชัย ศรีพิมาน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรยอดเยี่ยม สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น จากการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


18. นางสาวรัชพร ศุภผลา โรงเรียนเสริมสวยเกศศิริ พัทยา จังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรยอดเยี่ยม สาขาแต่งผม จากการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


19. นางสาวศรีสุดา บุตรจู และนางสาวอัจฉรา ทองนิ่ม วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จังหวัดลพบุรี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเวิลด์ คัพ วู้ดบอล แชมเปี้ยนชิพ 2014 ณ เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน


20. นายยุทธนา อักษร นายวิชชา สนิทชน นางสาวรัตนากร ศรยิง และนางสาวจุฑารัตน์ บุญรักษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีม จากการแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง Shell Eco-Marathon Asia 2014 ณ ประเทศฟิลิปปินส์


 
ภาพ สถาพร ถาวรสุขกุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
28/12/2557
(ข่าวต่อเนื่องจาก 311 ผลประชุม กช. 5/2557)