นักเรียนประถมไทย คว้า 8 รางวัลประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติที่ประเทศจีน

นักเรียนประถมไทยเก่ง คว้า 8 รางวัลประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติที่ประเทศจีน  

 
เมื่อวันที่ 22 ก.ค.59 นางพนิดา วิชัยดิษฐ ผู้เชี่ยวชาญ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. หัวหน้าทีมคณะนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวม 12 คน เดินทางกลับถึงประเทศไทย ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วหลังไปเข้าร่วมการแข่งขัน ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ IEYI 2016 (International Exhibition for Young Inventors)  ณ เมือง Harbin สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16-19 ก.ค.59
 
ทั้งนี้นักเรียนทำผลงานคว้ามาได้รวม 8 รางวัล ประกอบด้วย เหรียญทอง 2 รางวัลจากผลงาน“อุปกรณ์ช่วยเก็บพริก” ของทีม ด.ช.ศุภวิชญ์ แผ่อำนาจคุณ และด.ช.ปฏิพล  กันทรศานติ ชั้นป.5 รร.บ้านแม่ปาง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 และผลงาน “E-bug” ของทีม ด.ช.ยศวิศ  เงินวิวัฒน์กุล และ ด.ช. ศุภวิชญ์  สิทธิผล ชั้นม.3 รร.สามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร  เหรียญเงิน 2 รางวัล เหรียญทองแดง 2 รางวัลและ รางวัลพิเศษ Special Awards จากประเทศญี่ปุ่น และมาเก๊าอีกด้วยโดย 2 ผลงานที่ได้รับรางวัลนี้คือ  “ถุงกระดาษไคโตซานดูดซับไขมันในอาหาร” และ” แพลนต์ มัลติเซฟ”
         
สำหรับ งาน IEYI เป็นงานประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ระดับโรงเรียน แต่ละประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันจะหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดงาน ได้แก่ จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเก๊า มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน และไทย ซึ่งในปีนี้มีสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการแข่งขัน 83 ชิ้นงาน

ที่มา :  http://m.posttoday.com/social/edu/444222