นักศึกษา วท.สุรนารี โชว์ผลงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา " น้ำยาซักฟอกจากเปลือกทุเรียนหมอนทอง"


          “ทุเรียน” ได้ฉายาว่า เป็น ราชาแห่งผลไม้ ลักษณะภายนอกของผลเป็นหนามแข็งปกคลุมทั่วเปลือก เนื้อในที่มีรสชาติอร่อยที่ยากจะหาผลไม้อื่นมาเทียบ ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่มีความสนใจเพาะปลูกและบริโภคทุเรียนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีปริมาณเปลือกทุเรียนถูกทิ้งเป็นจำนวนมาก อีกทั้งการย่อยสลายเปลือกทุเรียนในธรรมชาติต้องใช้ระยะเวลานาน เกิดปัญหาด้านการกำจัดขยะเปลือกทุเรียนที่ส่งกลิ่นรุนแรง ด้วยเหตุนี้ทีมนักศึกษาแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิค(วท.)สุรนารี จึงได้คิดค้น “น้ำยาซักฟอกจากเปลือกทุเรียนหมอนทอง” ขึ้น และ สามารถนำผลงานคว้ารางวัล Honor Award ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จากเวที “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560


          “หนูเล็ก” น.ส.ญาณิศา ด้วงคำ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3 แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ วท.สุรนารี เล่าว่า ที่จังหวัดหนองคายประชาชนชอบบริโภคทุเรียนกันมาก ยิ่งช่วงฤดูทุเรียนออกสู่ตลาด จะเห็นกองขยะเปลือกทุเรียนที่ไม่มีมูลค่ากองอยู่เป็นจำนวนมาก ตนและเพื่อนๆจึงเกิดแนวคิดสกัดคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส หรือ CMC จากเซลลูโลสของเปลือกทุเรียน นำมาเป็นส่วนผสมในการทำผงซักฟอกใช้สำหรับครัวเรือนและชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะเปลือกทุเรียนในชุมชน ลดมลพิษจากขยะ ช่วยลดค่าภาระในการเก็บขยะของเทศบาล และเพิ่มมูลค่าให้เปลือกทุเรียนด้วย ซึ่งจากการศึกษาคุณสมบัติของเปลือกทุเรียน พบว่า มีปริมาณของเซลลูโลสมากถึง 30% และสามารถนำเซลลูโลสมาแปรคุณสมบัติเป็น CMC ซึ่งมีคุณสมบัติในการลดแรงตึงผิวได้          “ การทำสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ซักฟอกจากเปลือกทุเรียน เริ่มตั้งแต่การศึกษาเปลือกทุเรียน ทดลองสกัดเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนหมอนทองและนำมาสกัดเป็น CMC จากนั้นนำมาหาอัตราส่วน CMC ที่เหมาะสมสำหรับการทำผงซักฟอก ที่สามารถขจัดคราบได้ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพการขจัดคราบของผลิตภัณฑ์ซักฟอกจากเปลือกทุเรียน กับ ผงซักฟอกตามท้องตลาดต่างยี่ห้อกัน 3 ยี่ห้อ ซึ่งผลการทดลอง พบว่า ผลิตภัณฑ์ซักฟอกจากเปลือกทุเรียน มีประสิทธิภาพในการขจัดคราบได้ แต่อาจไม่ดีเท่ากับผงซักฟอกยี่ห้อต่างๆที่มีตามท้องตลาด แต่ก็สามารถนำมาใช้เป็นผงซักฟอกได้เช่นกัน ซึ่งก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนลงด้วย ”


          ด้าน นางชุติมา โชคกนก ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ วท.สุรนารี บอกว่า ขณะนี้เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ก็ได้ทำข้อตกลงกับวท.สุรนารี ในการเป็นที่ปรึกษาร่วมของผลิตภัณฑ์น้ำยาซักฟอกจากเปลือกทุเรียนหมอนทองเพื่อพัฒนานำไปใช้ในอนาคตแล้ว  นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าชื่นชมของเด็กรุ่นใหม่ที่ใสใจสิ่งแวดล้อม จนมาสู่ขบวนการคิดค้นและเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นำมาใช้ประโยชน์ได้จริงที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/643236