นักศึกษาเทคนิคสกลนครคว้ารางวัลชนะเลิศรถต้นแบบ ไอ.ซี.อี.จากสิงคโปร์ ผลงานประจักษ์ในการเข้าสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0

          ขอแสดงความชื่นชม ยินดี กับ นักศึกษาด้านอาชีวะของไทย ที่ไปคว้ารางวัลชนะเลิศ ในการประกวด “การแข่งขัน รถประหยัดพลังงานต้นแบบ “เชลล์ อีโค มาราธอน เอเซีย 2017” ณ  Changi Exhibition Center ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับทวีปเอเชีย ที่มีหลายประเทศเข้าร่วมชิงชัย โดยผลงานที่เป็น เลิศสุดยอดเป็น ผลงานของ นักศึกษาไทย ภายใต้ชื่อทีม “ทีมเวอร์จิ้น”
          จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ส่งทีมนักศึกษาแผนกช่างยนต์ จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร อันประกอบด้วย นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 3 คน คือ นายยุทธนา ไชยสงค์ระดับ ปวส.2 นายวีระชัย แสนอุบล ระดับ ปวส.1 และ นายเควินฟเจลล์ ระดับ ปวส.1 ช้าร่วมแข่งขัน โดยมีครูที่ปรึกษา ได้แก่ นายประมวล รอนยุทธ เข้าร่วมการแข่งขันดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ทีม “เวอร์จิ้น” ของไทย ประสบความสำเร็จ ด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทรถต้นแบบเครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือ Internationl Combustion Engine (I.C.E.) ในชื่อรางวัล “Winner Internal Combustion Prototype” มาเป็นของขวัญให้กับ พี่น้องชาวไทย โดยทำสถิติสูงสุดทุกประเภทของทีมที่เข้าแข่งขัน  คือวิ่งได้ไกลถึง  2,289 กิโลเมตรและใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 1 ลิตร  ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ ประเทศไทยมีสถานศึกษาทั้งระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาเข้าแข่งขันทั้งหมด 5 สถาบัน  คือ 1.วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร รถต้นแบบ I.C.E. ได้รางวัลอันดับชนะเลิศ)  2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง (รถต้นแบบไฟฟ้า) 3.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (รถต้นแบบไฟฟ้า ได้รางวัลอันดับ 3) 4.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (รถต้นแบบ I.C.E.) และ 5.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (รถต้นแบบ I.C.E. ได้รางวัลอันดับ 7) สำหรับรถต้นแบบ (Prototype) เป็นรถ ต้นแบบแห่งอนาคต โดยการตัดสินจะดูจาก รถของทีมที่วิ่งได้ระยะทางไกลที่สุดด้วยเชื้อเพลิงเทียบเท่าน้ำมันเพียงหนึ่งลิตร จะเป็นผู้ชนะเลิศในการแข่งขัน
          การแข่งขัน “เชลล์ อีโค มาราธอน เอเชีย 2017” ถือเป็นก้าวสำคัญของพลังงานเพื่อการเดินทางขนส่งที่เหมาะสม กับโลกแห่งอนาคต ที่ต้องประหยัด ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการเตรียมพร้อมด้านพลังงานในอนาคตอีกด้วย ซึ่งจากการแข่งขันครั้งนี้ สอศ.ภูมิใจเป็นอย่างมากในผลการแข่งขันของทีมเวอร์จิ้น นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เพราะการแข่งขัน เชลล์ อีโค มาราธอน เอเชีย 2017 ถือว่าเป็นเวทีการแข่งขันนานาชาติ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะเชิงช่างของตนเองว่าอยู่ในระดับใด หรือต้องเพิ่มเติมฝึกฝนในเรื่องใดอีกบ้าง พร้อมทั้งได้เรียนรู้การทำงานและศักยภาพของทีมที่มาจากประเทศอื่นๆ อีกด้วย
          นับเป็นความสำเร็จอีกด้านหนึ่ง ควบคู่ไปกับด้านกีฬา ที่นักมวยไทยคว้าแชมป์โลกมาครอง ท่ามกลางความชื่นชมของคนส่วนใหญ่ และนี่คือนิมิตหมาย ที่บ่งบอกให้ประจักษ์ว่า การก้าวเข้าสู่ แผนการเรียนการสอนเพื่อรองรับ ประเทศไทย 4.0 ไม่เหนือบ่าฝ่าแรงที่เยาวชนไทยจะก้าวเดินเข้าไปเพื่อร่วมขบวนไปกับอีกหลายๆ ประเทศที่ก้าวเดินนำหน้าเราไปแล้ว
          โดย…ชนิตร ภู่กาญจน์–จบ–

          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า