นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ร่วมทำความดี ประดิษฐ์ “เครื่องย้อมผ้าอัตโนมัติ” ให้บริการประชาชนฟรี

 นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครนายก…ร่วมทำความดี ประดิษฐ์ “เครื่องย้อมผ้าอัตโนมัติ” ให้บริการประชาชนฟรี


เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


 


     นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ร่วมกันทำความดีเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องย้อมผ้าอัตโนมัติ” สำหรับให้บริการย้อมผ้าฟรีแก่ประชาชน สอนการประดิษฐ์ริบบิ้นโบว์สีดำและสีขาว สำหรับผู้ที่ไม่มีเสื้อดำเพื่อแสดงความไว้อาลัย ณ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง จ.นครนายก


     นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้ดำเนินการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องย้อมผ้าอัตโนมัติ” เพื่อให้บริการย้อมผ้าสีดำแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมเปิดรับบริจาคเสื้อทุกสี เพื่อนำมาย้อมสีดำ แจกจ่ายกับผู้ที่ต้องการ ซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานได้ เปิดสอนการประดิษฐ์ “ริบบิ้นโบว์สีดำและสีขาว” สำหรับนำไปใช้เองหรือแจกจ่ายให้ผู้ที่ไม่มีเสื้อดำติดแสดงความไว้อาลัย และสอนหลักสูตรระยะสั้นการประกอบอาหาร นอกจากนี้ยังให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องมือทางการเกษตร ซ่อมแซมมุ้งลวด บริการตัดผม บริการเครื่องดื่ม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ได้จัดสถานที่ให้ประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดลงนามหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


     ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวต่อว่า วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เป็นสถานศึกษาที่ผลิตกำลังคนที่มีทักษะวิชาชีพเฉพาะทางในสาขาวิชาต่าง ๆ และมีประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติ นักเรียน นักศึกษา และครู ในทุกสาขาวิชาจึงได้นำความรู้และทักษะวิชาชีพมาร่วมกันทำความดี โดยเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อประชาชน (Fix It Center) ให้บริการประชาชน อาทิ สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมกันประดิษฐ์ “เครื่องย้อมผ้าอัตโนมัติ” ให้บริการย้อมผ้าฟรี โดยขั้นตอนการย้อมเริ่มตั้งแต่แยกประเภทผ้าที่พร้อมนำมาย้อมกับผ้าที่ชำรุด เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนครนายก นำซ่อมแซม จากนั้นแยกชนิดของผ้า อาทิ ผ้าคอตตอน ผ้าฝ้าย ผ้าลินิล นำผ้าที่ได้ใส่ลงในเครื่องย้อมผ้าอัตโนมัติ ซึ่งหลักการทำงานคล้ายกับการทำงานของเครื่องซักผ้า คือ มีถังซักผ้าสำหรับต้มผ้าที่ย้อม ระบบการหมุนเวียนน้ำที่ผสมสีย้อมและเกลือในอุณหภูมิคงที่ 80 องศา ตรวจสอบความเข้มข้นของสีย้อมด้วยระบบเซนเซอร์ เพื่อเติมน้ำยาย้อมโดยอัตโนมัติ ทำให้ได้สีที่มีคุณภาพ 100% มีระบบการถ่ายเทน้ำเพื่อล้างสีและระบายน้ำ มีชุดควบคุมการเปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติ โดยน้ำเสียจะผ่านเครื่องกรองน้ำที่ได้มาตรฐาน ทำให้น้ำที่ได้ไม่ทำลายธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดย 1 ถัง ย้อมผ้าได้ 15 – 20 ตัว ใช้เวลา 50 นาที เมื่อได้ผ้าที่ย้อมแล้ว นักศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และบริหารธุรกิจ จะนำผ้าที่ได้ไปรีด พร้อมพับใส่ถุงสวยงาม หรือเจ้าของเสื้อสามารถเปลี่ยนใส่ได้ทันที ซึ่งระหว่างรอนั้นประชาชนสามารถร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ ได้ ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 089-7536566, 086-7125681  


ยุวดี บุตรวงษ์ : ข่าว


งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก