นักฟิสิกส์อวกาศ ม.มหิดล คว้านักวิทย์ดีเด่นปีนี้

 

     “ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล”  จากม.มหิดล ผู้บุกเบิกงานวิจัยฟิสิกส์อวกาศในไทยมากว่า 25 ปี คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำ ปี 2560
26 ก.ค. 60 ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์  แถลงข่าว “เปิดตัวนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2560” ซึ่ง จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 35 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี  ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล
     ศ.ดร.จำรัส  ลิ้มตระกูล ประธานกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ และอธิการบดี สถาบันวิทยสิริเมธี
กล่าวว่า การพัฒนาและขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาล จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยนักวิทยาศาสตร์และงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ครอบคลุมทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม วัสดุขั้นสูง เทคโนโลยีชีวภาพ และดิจิทัล

     ทั้งนี้ประเทศไทย ตั้งเป้าใช้เวลา 3-5 ปี ในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 4.0 แต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ดังนั้นรัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการพัฒนานักวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีส่วนสำคัญยิ่งในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพราะการก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0 จำเป็นต้องอาศัย คน 4.0 เช่นกัน

   สำหรับปีนี้ คณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ “ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล”  จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 400,000 บาท

     โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด ถือเป็นผู้ริเริ่มงานวิจัยทางด้านฟิสิกส์อวกาศในประเทศไทยมานานกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านกัมมันตรังสีรอบโลก เป็นผู้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับรังสีคอสมิก ซึ่งเป็นอนุภาคพลังงานสูงที่เกิดจากพายุสุริยะในอวกาศ ที่มีผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอวกาศและในบรรยากาศโลก  โดยได้พัฒนาโปรแกรมจำลองของรังสีคอสมิก เพื่อใช้ในการพยากรณ์ล่วงหน้าก่อนคลื่นกระแทกพายุสุริยะจะกระทบโลก  นอกจากนี้ยังเป็นแกนนำในการสร้างทีมนักวิจัยเพื่อจัดตั้งสถานีตรวจวัดนิวตรอนสิรินธร ณ ยอดดอยอินทนนท์  เพื่อวัดจำนวนรังสีคอสมิกต่อเวลาในประเทศไทย   โดยมีผลงานวิจัยด้านดาราศาสตร์และฟิสิกส์ ที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง และได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับโลกจำนวนมาก

     ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด  เปิดเผยว่า เริ่มต้นจากการศึกษาเรื่องพายุสุริยะและอนุภาคพลังงานสูงในอวกาศที่เรียกว่ารังสีคอสมิก  ซึ่งอาจเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการกลายพันธุ์และเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์ในอดีต ขณะเดียวกันพายุสุริยะก็เป็นที่สนใจอย่างมากในต่างประเทศ  เนื่องจากเคยมีผลกระทบต่อโลกถึงขั้นดาวเทียมกับยานอวกาศพังใช้งานไม่ได้ถึง 15 ครั้ง รวมถึงทำให้เกิดไฟดับบนพื้นโลกมาแล้ว แม้ช่วงนี้ดวงอาทิตย์จะค่อนข้างสงบ เงียบ แต่ก็เคยมีเหตุการณ์ที่ทำให้กัมมันตรังสีจากธรรมชาติเพิ่มขึ้นถึง 55 เท่าในปี 2548 มาแล้ว โชคดีที่เกิดที่ขั้วโลกใต้ ซึ่งไม่ค่อยมีเครื่องบินพาณิชย์ผ่าน ดังนั้นจึงต้องเฝ้าระวัง และไม่รู้ว่าในอนาคตจะเกิดพายุสุริยะที่รุนแรงมากเหมือนในอดีตเมื่อไหร่ ซึ่งการจะเตือนภัยล่วงหน้าได้นั้น ขณะนี้อยู่ในขั้นทฤษฎี และต้องอาศัยสถานีตรวจวัดร่วมกันทั่วโลก

     ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด  กล่าวอีกว่า องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย จะเป็นทฤษฎีพื้นฐานสำหรับการศึกษาเรื่องอื่นๆ ต่อไป และขณะนี้มีผลสนใจว่ารังสีคอสมิกมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่ ซึ่งคิดว่าสถานีตรวจวัดนิวตรอนสิรินธร บน ยอดดอยอินทนนท์ จะสามารถตอบโจทย์วิจัยนี้ได้

     “รู้สึกตื่นเต้น และภาคภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับครั้งนี้ และอยากฝากถึงผู้ปกครองให้ตระหนักว่าเด็กเก่ง ไม่ใช่แค่ต้องเรียนหมอหรือเรียนวิศวกร หากเด็กๆ มีใจรักในวิทยาศาสตร์ อาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่มีเกียรติ์ และจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก” ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด กล่าว

     สำหรับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด  เป็นผู้มีระดับสติปัญญาสูงตั้งแต่วัยเด็ก (Gifted Child) จึงได้เรียนข้ามชั้น โดยเข้าจบการศึกษาระดับปริญญาตรีตั้งแต่อายุ17 ปี และจบปริญญาเอก อายุเพียง 22 ปี ในปีพ.ศ. 2534 ได้เริ่มทำงานในประเทศไทย  โดยเป็นอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์สอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และสอนนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี-ปริญญาโทและปริญญาเอก จนถึงปัจจุบัน  โดยในปี พ.ศ.2547 ได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นศาสตราจารย์พิเศษ และในปี พ.ศ.2555 ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เป็นผู้มีสัญชาติไทย นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2559 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด ได้รับการยกย่องให้เป็นเมธีวิจัยอาวุโส สกว.  ปัจจุบันศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด ในวัย 49 ปี ยังมีบทบาทในการให้ความรู้แก่สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป ในเรื่องพายุสุริยะ อนุภาคพลังงานสูง และเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ทั่วไป โดยสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

     ส่วนรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560 มีจำนวน 4 ท่านซึ่งจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี และเงินรางวัล 100,000 บาท คือ ผศ.ดร.บูรภัทร์  อินทรีย์สังวร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก ผลงาน “ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง สู่สังคมปลอดมลพิษ” รศ.ดร.เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จากผลงาน “การเปลี่ยนพฤติกรรมของแข็งให้กลายเป็นของไหล…จากทฤษฎีสู่การประยุกต์ใช้งาน”  ผศ.ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  จากผลงาน “บูรณาการศาสตร์หลากสาขา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาด้านพันธุศาสตร์อย่างยั่งยืน” และผศ.ดร.วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากผลงาน “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการตัดด้วยเลเซอร์ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่”

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/it/587746