นักดีไซน์โคมไฟ LED

นักดีไซน์โคมไฟ LED

                      
ผ่านพ้นการขับเคี่ยวกันไปแล้วกับการประกวดออกแบบและผลิตโคมไฟ LED ตั้งพื้นใช้ภายในอาคาร “Modern Lamp Design Contest 2016” ปีที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผนึกกำลังสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย และคณะผู้จัดงาน LED Expo & Thailand Energy Saving Week 2016 พร้อมด้วยพันธมิตรหลัก (Platinum Sponsor) จากบริษัท ไอซ์ แอลอีดี จำกัด และบริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อกระตุ้นและต่อยอดองค์ความรู้ความสามารถทางด้านการออกแบบและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนของไทย ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์แอลอีดี เพื่อการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน
 
 
โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ จำนวน 200 ทีมทั่วประเทศ ซึ่งคณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก กฟผ., สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ Platinum Sponsor ได้คัดเลือกตัวแทนจากภาคต่างๆ เพื่อเข้าแข่งขันรอบสุดท้าย จำนวน 20 ทีม และตัดสินผลชนะเลิศไปแล้ว ในงาน LED Expo & Thailand Energy Saving Week 2016 ทั้งนี้ ทีมที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม “คิดขีดเขียน” โดย น.ส.จัณญญา จุลศักดิ์ศรีสกุล จากสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ กรุงเทพฯ ซึ่งสร้างสรรค์และออกแบบผลงานในสไตล์ Modern สื่อถึงความเรียบง่ายแบบ Minimal ผสมผสานเส้นสายและลูกเล่นที่เป็นรูปหลอดไฟแบบ 2 มิติ ใช้งานง่ายสามารถถอดชิ้นส่วนสะดวกในการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย โดยมีนายสถิตย์ สุขอนันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า กฟผ. เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ประกอบด้วยเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
                        

 
 
สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีม “We Are Friend” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย ได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ทีม “I’M” จากสถาบันออกแบบนานาชาตินชนาพัฒน์ กรุงเทพฯ รับเงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ทีม “MF Design” จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และทีม “Tulip Siam” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย รับเงินรางวัลทีมละ 15,000 บาท