นศ.และสถานศึกษาอาชีวะ’รัฐ-เอกชน’รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560

        28 มิ.ย.61 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) เปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชาทาน ประจำปีการศึกษา 2560 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ได้รับรางวัลพระราชทานฯแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทนักเรียน นักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และระดับการศึกษาวิชาชีพ2.ประเภทสถานศึกษาโดยประเภทนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)มีจำนวน 34 ราย สถานศึกษาภาครัฐ 27 ราย ภาคเอกชน 6 รายและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 1 ราย

       สังกัดสถานศึกษาแบ่งเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยสถานศึกษาขนาดเล็กได้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสารภี,วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย,วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี, วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ,วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น,วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ,วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่,วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา, วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา,วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร, วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ,และโรงเรียนนาคประสิทธิ์,

       ส่วนสถานศึกษาขนาดกลาง ได้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่, วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี,วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด, วิทยาลัยการอาชีพสตึก, วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล,วิทยาลัยเทคนิคพังงา,วิทยาลัยเทคนิคจะนะ,วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก,วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้,และวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

      สถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่,วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์,วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท,วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี,วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม,วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง,วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ,วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี,วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต,วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา,วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนนทบุรี, และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

       เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อว่า นักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีจำนวน 34 ราย แบ่งเป็นสถานศึกษาภาครัฐ 31 รายและภาคเอกชน 3 รายแยกเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ดังนี้ สถานศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์, วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง, วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย, วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี, วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์, วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา, วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

      สถานศึกษาขนาดกลาง ได้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่,วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก,วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี,วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี,วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด,วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา,วิทยาลัยเทคนิคตระกาลพืชผล,วิทยาลัยเทคนิคพังงา,วิทยาลัยเทคนิคสตูล,วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี,กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง, วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์,และวิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ

       สถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคลำพูน,วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์,วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท,วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา,วิทยาลัยเทคนิคพัทยา,วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี, วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี,วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา,วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม,วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต,วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช,และวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

       ทั้งนี้ มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพจำนวน 3 ราย ได้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์,วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี,และวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี, และมีสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 30 แห่งเป็นสถานศึกษาสังกัด สอศ. ภาครัฐ 27 แห่ง ภาคเอกชน 3 แห่ง แบ่งเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ดังนี้ สถานศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่วิทยาลัยการอาชีพเถิน,วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง,วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง,วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี,วิทยาลัยการอาชีพนครนายก,วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี, วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี,วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์,วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี,วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน,วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร,วิทยาลัยการอาชีพเบตง,และวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

ที่มา:ประชาสัมพันธ์ http://www.naewna.com/local/348394