นศ.เทคโนฯพระจอมเกล้าธนบุรี คว้ารางวัล คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชนปี 5’

 

       ประสบความสำเร็จไปอย่างงดงามสำหรับการแข่งขันในโครงการเพื่อสังคม “Caltex Fuel Your School : คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 5” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีซึ่งจัดโดย บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันคุณภาพระดับโลกภายใต้แบรนด์ “คาลเท็กซ์” ร่วมกับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) โดยมี ซาลมาน ซาดัตประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

       ซาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า“บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ Caltex Fuel Your School : คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน เป็นประจำทุกปี โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชนไทย จึงได้สานต่อโครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 5” โดยความร่วมมือกับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) ในปีนี้เรามุ่งเน้นไปที่เด็กในระดับมหาวิทยาลัย ให้เสนอแนะแนวคิดในการจัดทำแผนงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนแบบชาญฉลาด ภายใต้แนวความคิด “Smart Innovation Smart School” ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรารู้สึกดีใจที่ได้เห็นความตั้งใจและการให้ความสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรณรงค์ส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทยในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

       โดยโครงการนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก นิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ส่งแผนงานเข้าประกวดเกือบ 50 ทีม และทางคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 12 ทีม เพื่อลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียน โดยทางบริษัทเชื่อว่าโครงการ “Caltex Fuel Your School : คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 5” จะสามารถวางรากฐานที่เข้มแข็งให้กับเด็กไทยซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองในอนาคต รวมทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย”

 

 

 

 

ที่มา  :  แนวหน้า